ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น   B O X B E D

 

 ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น   รุ่ น   B O X B E D

 

ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น   B O X B E D 

ฐานรองที่นอน รุ่น BOXBED เป็นฐานที่มีความสูง 30 CM. (บล็อคไม้สูง 20 CM. + ขาตั้งเหล็กสูง 10 CM.) ฐานรองที่นอนรุ่นนี้เป็นฐานรองที่นอนรุ่นมาตรฐานของดีรูม  ภายในเป็นโครงสร้างไม้จริงปิดด้วยไม้ปาติเกิ้ลที่มีความหนา  15 MM. บุด้วยใยสังเคราะห์พิเศษแบบหนาหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีหนา 0.8 MM. สำหรับรุ่นนี้  เรามีขาตั้งให้ลูกค้าเลือกถึง 2 แบบคือ ขาตั้งเหล็กและล้อเลื่อน หรือลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบแบบมีขาก็สามารถเลือกเเบบไม่ติดขาตั้งได้ค่ะ

 

 

 

 ฐานรองที่นอน รุ่น BOXBED หุ้มหนังเทียม PVC อย่างดีหนา 0.8 MM.  มีสีให้เลือกทั้งหมด 5 สี


  อัพเกรดเป็นหนัง PU


อัพเกรดเป็นหนังผ้าไหมลายตาราง หนัง PU

 การดูเเลรักษา

- หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม

- หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น

- หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัด

- ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง 


  • ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น J U M B O ฐานรองที่นอน รุ่น JUMBOเป็นฐานที่มีความสูง 30 CM.(บล็อคไม้สูง 30 CM. ไม่ติดขาตั้ง)ฐานรองที่นอนรุ่นนี้เป็นฐานรองที่นอนที่มีลักษณะคล้ายกับรุ่น ...

  • ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น B O X O N Eฐานรองที่นอน รุ่น BOXONEเป็นฐานที่มีความสูง 30 CM.(ไม่ติดขาตั้ง)ฐานรองที่นอนรุ่นนี้เป็นฐานรองที่นอนที่มีขอบเตียงขึ้นมาเพื่อล็อคที่นอนไม่ให้ท...

  • ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น B O X O N E เ เ บ บ มี ลิ้ น ชั กฐานรองที่นอน รุ่น BOXONE แบบมีลิ้นชักเป็นฐานที่มีความสูง 30 CM.(ไม่ติดขาตั้ง)ฐานรองที่นอนรุ่นนี้เป็นฐานรองที่มีความพิ...

  • ฐานรองที่นอน รุ่น BOXBED หุ้มหนังเทียม PVC อย่างดีหนา 0.8 MM. มีสีให้เลือกทั้งหมด 5 สีอัพเกรดเป็นหนัง PUอัพเกรดเป็นหนังผ้าไหมลายตาราง หนัง PUการดูเเลรักษา- หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด...
Visitors: 203,587