รุ่น JUMBO

 ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น   J U M B O

ฐานรองที่นอน รุ่น JUMBO เป็นฐานที่มีความสูง 30 CM. (บล็อคไม้สูง 30 CM. ไม่ติดขาตั้ง) ฐานรองที่นอนรุ่นนี้เป็นฐานรองที่นอนที่มีลักษณะคล้ายกับรุ่น BOXBED แต่เป็นฐานแบบไม่ติดขาตั้ง เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการฐานรองที่นอนที่มีช่องว่างข้างใต้ค่ะ วัสดุด้านในเป็นโครงสร้างไม้จริงปิดด้วยไม้ปาติเกิ้ลที่มีความหนา 15 MM. บุด้วยใยสังเคราะห์พิเศษแบบหนา และหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีหนา 0.8 MM. สามารถเลือกสีหนังได้ สำหรับรุ่นนี้ เราไม่ติดขาตั้ง แต่เราจะมีปุ่มพลาสติกติดด้านในฐาน เพื่อกันรอยขีดข่วนเวลาเคลื่อนย้ายฐานรองที่นอนค่ะ

 


 ฐานรองที่นอน รุ่น BOXBED หุ้มหนังเทียม PVC อย่างดีหนา 0.8 MM. มีสีให้เลือกทั้งหมด 5 สี

 

 อัพเกรดเป็นหนัง PU

 

อัพเกรดเป็นหนังผ้าไหมลายตาราง หนัง PU


 

  การดูเเลรักษา

- หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม

- หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น

- หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัด

- ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง 

 


  • ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น B O X B E D ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น B O X B E D ฐานรองที่นอน รุ่น BOXBEDเป็นฐานที่มีความสูง 30 CM.(บล็อคไม้สูง 20 CM. + ขาตั้งเหล็กสูง 10 CM.)...

  • ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น B O X O N Eฐานรองที่นอน รุ่น BOXONEเป็นฐานที่มีความสูง 30 CM.(ไม่ติดขาตั้ง)ฐานรองที่นอนรุ่นนี้เป็นฐานรองที่นอนที่มีขอบเตียงขึ้นมาเพื่อล็อคที่นอนไม่ให้ท...

  • ฐ า น ร อ ง ที่ น อ น รุ่ น B O X O N E เ เ บ บ มี ลิ้ น ชั กฐานรองที่นอน รุ่น BOXONE แบบมีลิ้นชักเป็นฐานที่มีความสูง 30 CM.(ไม่ติดขาตั้ง)ฐานรองที่นอนรุ่นนี้เป็นฐานรองที่มีความพิ...

  • ฐานรองที่นอน รุ่น BOXBED หุ้มหนังเทียม PVC อย่างดีหนา 0.8 MM. มีสีให้เลือกทั้งหมด 5 สีอัพเกรดเป็นหนัง PUอัพเกรดเป็นหนังผ้าไหมลายตาราง หนัง PUการดูเเลรักษา- หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด...
Visitors: 209,246